/ / Up size цена

Up size цена

Een belangrijk voordeel van het gebruik van relatieve lengte-eenheden boven absolute lengte-eenheden is dat de bezoeker de mogelijkheid houdt de absolute grootte van de tekst te bepalen, terwijl je als auteur toch invloed hebt op hoe de verschillende elementen zich in grootte tot elkaar verhouden.

Bij het gebruik van een percentage wordt uitgegaan van de lettergrootte van het parent element. Omdat dit bij de font-size eigenschap ook het geval is voor de relatieve lengte-eenheden em, komt in dit geval 1em overeen met 100%.

Bij het bepalen van de grootte van de letters kun je ook gebruik maken van de absolute sleutelwoorden xx-small , x-small , small, medium, large, x-large en xx-large . Je kunt met deze sleutelwoorden niet een exacte grootte vastleggen in punten of pixels, die in elke situatie en voor elke browser en elk lettertype gelijk is. Een browser berekend voor een lettertype een tabel, waarin voor ieder sleutelwoord de grootte staat aangegeven. Daarbij hanteert elke browser bepaalde regels voor hoe de verschillende sleutelwoorden zich in grootte tot elkaar verhouden. Verder wordt rekening gehouden met de door de gebruiker ingestelde standaard lettergrootte. Tenslotte vindt voor de kleinste sleutelwoorden soms een correctie plaats om onleesbare tekst te voorkomen.

Veel browsers hanteren bij de berekening van de grootte van de sleutelwoorden globaal de vermenigvuldigingsfactoren zoals die zijn opgenomen in CSS 2.1. Probleem is echter dat niet alle browsers daarbij de waarde medium als uitgangspunt nemen. Dat leidt ertoe dat de tekst groter of kleiner wordt weergegeven dan bedoeld.

In afwijking van de CSS-specificatie komt in Microsoft Internet Explorer 4.0 t/m 5.5 en Opera 4.0 t/m 6.0 de waarde small overeen met de standaard lettergrootte van de browser en worden vanuit deze waarde de andere sleutelwoorden berekend. Mozilla en Netscape Navigator 6.0 en hoger houden zich wel aan de CSS-specificatie en stellen de waarde medium gelijk aan de standaard lettergrootte. Hetzelfde geldt voor Microsoft Internet Explorer 6.0 en Opera 7, alleen bieden deze browsers de auteur de mogelijkheid om òf medium òf small gelijk te stellen aan de standaard lettergrootte. Dat gebeurt met behulp van de DOCTYPE-declaratie. Bij bepaalde DOCTYPE-declaraties geeft de browser het document weer in de "standards modus", bij anderen in de "quirks modus". In de "standards modus" komt medium overeen met de standaard lettergrootte van de browser, in de "quirks modus" gaan de genoemde browsers uit van de onjuiste wijze waarop de oudere versie van Microsoft Internet Explorer en Opera de tabel met lettergroottes bepalen, dus die waarbij small overeenkomt met de standaard lettergrootte. Ook in Netscape Navigator 4 komt medium overeen met de standaard lettergrootte. Deze browser hanteert echter bij de berekening van de grootte van de sleutelwoorden large t/m xx-large de vermenigvuldigingsfactor zoals genoemd in CSS 1.

In het volgende voorbeeld zijn de verschillen te zien.

<TD VALIGN="baseline" STYLE="font-family: sans-serif; font-size: xx-small;">xx-small</TD>

<TD VALIGN="baseline" STYLE="font-family: sans-serif; font-size: xx-small;">px</TD>

<TD VALIGN="baseline" STYLE="font-family: sans-serif; font-size: 9px;">9px</TD>

<TD VALIGN="baseline" STYLE="font-family: sans-serif; font-size: 9.6px;">10px</TD>

<TD VALIGN="baseline" STYLE="font-family: sans-serif; font-size: 9px;">9px</TD>

Tài liệu khác: