/ / Bài tập làm tăng cơ bắp

Bài tập làm tăng cơ bắp

Tips: Cánh tay vuông góc với mặt đất , giữ cố định không đung đưa.

Tips: Hãy tập trung vào việc đưa người lên bằng bắp tay của bạn, tránh dùng cơ lưng xô để lên nhiều..

Chú ý khi lên cao nhất dừng lại giữ căng cơ 1s để tăng độ khó cũng như tác động đến cơ.

Xuống chậm hít vào trong suốt quá trình, kéo người lên thì thở ra.

Tài liệu khác: