/ / Hit dat co tang co nguc khong

Hit dat co tang co nguc khong

Nhũng nhóm cơ ảnh hưởng cũng lên theo nhưng chậm hơn

cơ chính lên trong bài tập này là cơ ngực

Nếu tập tại nhà bạn phải có thêm tạ đơn khoảng 7.5 kg để cắt ngực( có thể tạ trọng lượng lớn hơn nếu bạn có sức)

Tập tại nhà bạn có thể hít khoảng 150 cái chia cho 10 hiệp( nghỉ 90 giây giữa các hiệp)

vì tập hít đất không giống với bạn nâng tạ tại phòng gym nên bạn không thể tăng mức tạ

Đối phó với việc này bạn có thể tăng số hiệp tập lên nếu như kết thúc bài tập cơ không nóng và săn bạn nâng hiệp tập lên (vấn đề này sau 1 thời gian khoảng trên 1 tháng mới áp dụng )

Bạn phải tập chính xác từng động tác như:khi nâng người lên là tay duỗi thẳng ,còn khi hạ xuống là cơ thể bạn gần chạm đất

Cứ 1 ngày nghỉ và một ngày tập

Nhóm cơ ngực thuộc nhóm cơ lớn nên lên hơi chậm nên bạn phải kiên trì thì mới thành công

Tài liệu khác: