/ / Cơ ngực to bám tận vào

Cơ ngực to bám tận vào

Xương vai tạo thành một phần phía sau của bả vai. Ở người , xương vai là một xương dẹt, có hình tam giác , nằm ở phía sau bên của lồng ngực. . Góc trên được bao bọc bởi cơ thang

Giải Phẫu: Cơ Đầu Mặt Cổ | Phòng Khám Đa Khoa Medicare - Bà Rịa .

Có nguyên ủy ở xương và bám tận ở da. . Nguyên ủy ở khối xương sọ, bám tận ở xương hàm dưới. . Cơ thái dương: nguyên ủy ở hố thái dương, bám tận ở mỏm vẹt xương hàm dưới, hình nan quạt, che phủ gần hết mặt bên vòm sọ. . ranh giới là bờ ngoài của cơ thang. Vùng sau là vùng cổ sau hay gọi .

Chỉ có một cơ là cơ Delta đi từ 1/3 ngoài xương đòn, mỏm cùng vai, gai vai xuống dưới bám tận vào ấn Delta ở mặt ngoài xương cánh . Cơ thang . ở mặt dưới thân xương đòn. . - Cơ ngực bé (m. pectorlis minor): nằm . Hình 2.18. Cơ Delta . dưới cơ ngực to bám từ 3 xương sườn (III, IV, V) .

Nguyên ủy thật: hạch ngoại biên hay nhân vận động . Phần thần kinh có nguồn gốc từ tủy gai chạy ra ngoài xuống dưới để vận động cho cơ ức đòn chũm và cơ thang. . Dây thần kinh mặt vận động cho các cơ mặt, cơ bám da cổ, bụng sau cơ hai thân và cơ trâm móng.

Kể tên theo lớp và chức năng của các cơ nội tại thành ngực Kể tên theo lớp các cơ lưng gáy Mô tả nguyên ủy, hướng đi, bám tận và tác dụng của các cơ thành . CÔ ÔÛ LÖNG 2 lớp: - Nông: xếp 3 lớp từ nông đến sâu: + Cơ thang, cơ lưng rộng + Cơ nâng vai, cơ trám + Cơ răng sau trên và dưới .

Có nguyên ủy ở xương và bám tận ở da.- Dây thần kinh mặt chi phối vận động.- Bám quanh các lỗ tự nhiên. . Dodây thần kinh số VII chi phối vận động.Cơ có nguyên ủy ở mạc ngực và xươngđòn, bám tận vào góc miệng, môi dưới vàbờ dưới xương . cơ thang & cơ ức-XIđi đến cơ thang & cơ đòn-chũmức- .

Nguyên ủy . 4.1.2. Bám tận . 4.2.2. Bám tận . 4.3.2. Bám tận . Cơ thang 2. Cơ trám lớn 3. Cơ tròn bé 4. Cơ dưới gai 5. Cơ răng trước . 4.4.2. Bám tận . 4.5.2. Bám tận

Thành ngực (Phần 3), Cơ thang bao phủ phần giữa-sau của ngực trên .

Cơ thang bao phủ phần giữa-sau của ngực trên Nguyên ủy: từ xương sọ đến đốt sống T12 ở đường giữa. Bám tận: xương đòn, mỏm cùng vai và đốt sống của . Bám tận: xương đòn, mỏm cùng vai và đốt sống của xương bả vai.

Bài giảng Giải phẫu: Cơ chi trên - Bs. Lê Quang Tuyền - TaiLieu .

CƠ CHI TRÊN NHÓM CƠ CHI TRÊN NỐI VỚI CỘT SỐNG 1- CƠ THANG 2- CƠ . CƠ CHI TRÊN 1- CƠ CÁNH TAY: 1.1- CƠ CÁNH TAY TRƯỚC: 1.1.1- LỚP NÔNG: NGUYÊN ỦY: NGUYÊN ỦY: MÕM QUẠ CỦ TRÊN Ổ CHẢO ĐẦU NGẮN ĐẦU DÀI BÁM TẬN: GÂN CƠ NHỊ ĐẦU LỒI CỦ QUAY CƠ NHỊ ĐẦU CÁNH TAY CƠ NHỊ ĐẦU CÁNH TAY TRẺ CÂN CƠ

Thế giới Massage - Các cơ chủ yếu trong giải phẫu cơ thể người .

Đặc tính của cơ mặt có nguyên uỷ ở xương đầu mặt và bám tận ở da. . Cơ thang: nguyên ủy: ụ chẩm ngoài, mỏm ngai đốt sốngC7. Bám tận: xương đòn, gai vai. Động tác: nâng đai vai, khép xương vai, xoay xương vai, nâng cánh

Tài liệu khác: